Cosurile de fum, componente de bază ale clădirilor

Când vine vorba de case, oamenii discută despre fundaţie, despre zidărie, despre acoperiş, dar foarte puţini dintre ei amintesc şi de coşul de fum. Dacă fundaţia este pusă pe un teren solid şi este ”uscată”, dacă acoperişul este rezistent la intemperii, dacă zidăria este solidă, oamenii se simt în siguranţă. Dar acolo, ascuns în inima casei, se află un element, parte integrantă a casei, care poate da peste cap toate aceste motive de siguranţă – coşul de fum. Despre el se vorbeşte prea puţin.
Când vine vorba de confort, oamenii discută, şi investesc, uneori foarte mult, despre centrale termice, şeminee, sobe, ce marcă, ce design, ce performanţă, ce suprafaţă încalzită, ce sisteme de avertizare au şi câte şi mai câte alte aspecte. Dar acolo, ascuns în inima casei, se află un element care poate schimba confortul în tragedie – coşul de fum. Despre el se vorbeşte prea puţin.

Coşul de fum poate fi o bombă cu ceas ascunsă în inima casei fiecăruia dintre noi dacă nu este construit şi întreţinut în mod adecvat. Am vazut case mari, frumoase, solide, cu acoperişuri estetice, cu surse de încălzire performante, amenajate de vis, în care coşurile sau racordurile la coșuri erau improvizaţii criminale.

Foto Izvoare 2           Foto Izvoare

Și asta n-ar fi nimic, în fond un proprietar privat este responsabil de siguranţa lui şi a familiei sale, dar am văzut şcoli în care coşurile de fum căzute în ruină puteau în orice secundă să provoace pierderi irecuperabile multor familii.

Foto cos scoala                   cos scoala pod
Am văzut, de asemenea, pensiuni, altminteri primitoare şi cochete, care ascundeau coşuri de fum criminale.
Foto pensiune racorduri la cos pensiune

De ce este atât de important coşul de fum sau, după caz, coşul de evacuare a gazelor?

Coşul de fum este parte integrantă a sistemului de încălzire, rolul lui este de a permite evacuarea gazelor şi fumului rezultate în urma arderii combustibililor, fie ei solizi, fie gazoşi, dar şi de a absorbi aer proaspăt necesar menţinerii arderii.

Dintre elementele componente ale unei clădiri, indiferent dacă este casă sau clădire de utilitate publică, coşul de fum este cel mai expus solicitărilor termice, mecanice şi chimice, de aceea proiectarea, dimensionarea, execuţia, exploatarea şi întreţinerea corespunzătoare sunt esenţiale pentru siguranţa celor care trăiesc sau desfăşoară activităţi în clădiri.

Printr-un tiraj optim se asigură şi alimentarea corespunzătoare cu aer de ardere a unor surse de căldură cum sunt cazanele atmosferice cu gaz, cazanele cu lemne, şemineele şi sobele de teracotă. Pentru ca evacuarea gazelor de ardere să fie eficientă, coşul de fum trebuie să fie construit şi întreţinut în mod adecvat.

Solicitări în coşul de fum

Coşurile de fum sunt supuse la solicitări de natură fizică şi chimică foarte intense, constând în variaţii mari de temperatură,  şoc termic cauzat de aprinderea depunerilor de funingine şi gudron soldată cu temperaturi ce pot depăşi chiar şi 1000ºC. Condensatul format în coş are caracter acid, puternic coroziv. Pe timp de iarnă, structura  coşului este solicitată şi la îngheţ-dezgheţ.

Riscuri

Un coş de fum executat din materiale necorespunzătoare şi necurăţat periodic prezintă un risc major pentru proprietari. În anul 2011, conform statisticilor I.G.S.U., peste 2200 (!) de incendii, în medie  6 incendii/zi (!), s-au datorat coşurilor de fum defecte sau necurățate. Lipsa etanșeității coşurilor este cauza unui număr însemnat de intoxicaţii cu monoxid de carbon.

Cerinţe

Un coş de fum profesional trebuie să îndeplinească mai multe condiţii, după cum urmează:

Cerinţe privind amplasarea, înălţimea

  • amplasarea cât mai aproape de punctul cel mai înalt al construcţiei;
  • înălţimea corespunzătoare peste nivelul acoperişului;
  • asigurarea unei înălţimi active de tiraj de minim 4.00 m.

Cerinţe privind proprietăţile materialelor și componentelor utilizate

  • rezistenţă la temperaturi ridicate şi la şocuri termice;
  • etanşeitate la umiditate şi la gaze de ardere;
  • rezistenţă la condensatul acid.

Cerinţă privind funcţionalitatea (tirajul)

  • dimensionarea secţiunii interioare a coşului numai de către specialişti, în funcţie de caracteristicile tehnice ale sursei de căldură.

Cerinţe privind mentenanţa

  • montarea la baza coşului a unei uşiţe termorezistentă şi etanşă  prin care să se poată curață coșul (portiță de vizitare);
  • efectuarea periodică a operaţiunilor de inspecţie şi curăţare numai de către personal calificat, autorizat (recomandată după fiecare iarnă).

Atestarea calităţii

În conformitate cu legislaţia de specialitate în vigoare, pentru construcţia coşurilor de fum se pot utiliza numai materiale, componente sau sisteme adecvate domeniului, care dispun de declaraţie de performanță şi marcaj CE.

Avantaje, beneficii

Prin realizarea unui coş de fum profesional, întreținut și curățat corespunzător, proprietarii vor avea parte, pe termen lung, de siguranţă  în exploatare şi se vor bucura de confortul termic asigurat de o sursă de căldură care va funcţiona la un randament energetic ridicat.