Ignifugari

SUNTEM PE SEAP cu servicii de IGNIFUGARE (cod CPV 45343100-4)!

Ignifugarea lemnului constă în tratarea lui cu substanțe ignifuge (materiale care nu ard sau care se aprind foarte greu) pentru a-i întârzia aprinderea și a reduce viteza de ardere și de propagare a flăcărilor pe suprafețele tratate.

Lemn ignifugat 1  Lemn ignifugat 2

Asta nu înseamnă că materialul lemnos nu se va aprinde la un moment dat, dar va exista un interval de timp de întârziere a manifestării focului în care se poate interveni. Acest interval de timp poate face diferența între viață și moarte, uneori.

Multe clădiri și construcții au în componență material lemnos (șarpante, lambriuri, bârne ornamentale etc), astfel că se recomandă IGNIFUGAREA. În România ignifugarea este, încă, un tratament doar recomandat, dar în Uniunea Europeană acesta este obligatoriu.  Chiar și în aceste condiții există o serie de legi și hotărâri de guvern prin care se reglementează serviciile de ignifugare și se prevăd sancțiuni pentru cazurile în care se determină ca și cauză a incendiilor, printre altele, și lipsa ignifugării materialului lemnos, din care spicuim:

Legea nr. 10/1995 privind calitatea construcțiilor link: http://lege5.ro/Gratuit/hayteny/legea-nr-10-1995-privind-calitatea-in-constructii;

Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor (http://www.igsu.ro/documente/legislatie/Legea_307_din_2006_privind_apararea_impotriva_incendiilor.pdf )

OMAI nr. 163/2007 pentru aprobarea normelor generale de apărare împotriva incendiilor (http://www.igsu.ro/documente/legislatie/OMAI_163_din_2007.pdf )

OMAI nr. 87/2010 privind aprobarea Metodologiei de autorizare a persoanelor care efectuează lucrări în domeniul apărării împotriva incendiilor ( http://www.igsu.ro/documente/legislatie/OMAI_87_2010.pdf )

C58-1996 privind Norme tehnice pentru ignifugarea materialelor combustibile folosite în construcții, emise de către INCDCEC ( http://www.oarsbvl.ro/files/library/ORDIN–N.-24-N-din-0_0ac121.pdf)

 Cine poate efectua lucrări de ignifugare?

Lucrările de ignifugare a materialului lemnos trebuie efectuate NUMAI de către personalul care deține un certificat de competență profesională IGNIFUGATOR (cod COR 714107;  http://contabilitateafirmei.manager.ro/cor/cor_ignifugator.htm)

Societatea MAXXIMO SRL are personal cu certificat de competență profesională pentru ocupația IGNIFUGATOR, conform cu prevederile O.G. nr. 129/2000 republicată ( http://lege5.ro/Gratuit/gi3tsobs/ordonanta-nr-129-2000-privind-formarea-profesionala-a-adultilor ), din ianuarie 2010. De asemenea, este autorizată de către Centrul Național pentru Securitate la Incendiu și Protecție Civilă pentru efectuarea lucrărilor de IGNIFUGARE A MATERIALELOR COMBUSTIBILE (aut: seria A nr. 0026 din 21. 5.2010).

Ce presupune ignifugarea?  

Totalitatea tratamentelor efectuate asupra unui material combustibil în vederea modificării capacității de aprindere, a arderii independente și a propagării flăcărilor. Precizări asupra procedurilor sunt stabilite de C.N.S.I.P.C (http://www.igsu.ro/documente/CNSIPC/Procedura_recomandata_ignifugare.pdf ).

Cu ce se face ignifugarea?

Lucrările se execută cu soluții ignifuge omologate de CENTRUL NAȚIONAL PENTRU SECURITATE LA INCENDIU SI PROTECȚIE CIVILĂ. După realizarea ignifugării, societatea noastră trimite spre analiză la OMNITEST LABORATOR – BUCUREȘTI (acreditat RENAR – http://www.renar.ro/ro/ ), eșantioane ignifugate de material lemnos de același tip cu cel al construcției, pentru verificarea eficacității procedurii.

Când se face ignifugarea?

Ignifugarea materialului lemnos care intră în constituția clădirilor (locuințe sau clădiri de utilitate publică) și construcțiilor se efectuează ori de câte ori este nevoie, fie că acest lucru este stabilit de dumneavoastră ca proprietar sau utilizator al clădirii, fie de către  pompieri în urma unui control preventiv sau ca urmare a producerii unui eveniment, dar oricum la intervalul de timp stabilit prin instrucțiunile producătorului de materiale de ignifugare cu care se protejează materialul lemnos.